Trwa ładowanie...
bEKssOBh
Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
Helio SA
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-26
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu
2020-11-26
Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
45 986
34 358
10 349
7 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 685
538
379
124
Zysk (strata) brutto
1 632
40
367
9
Zysk (strata) netto
1 304
27
293
6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-6 417
1 426
-1 444
328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-680
-5 751
-153
-1 322
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
7 700
7 487
1 733
1 721
Przepływy pieniężne netto, razem
603
3 162
136
727
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
146 437
124 486
32 349
27 874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
60 204
39 557
13 299
8 857
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
7 058
6 454
1 559
1 445
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
52 134
32 248
11 517
7 221
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
86 233
84 929
19 049
19 017
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
2 500
2 500
552
560
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
0,26
0,01
0,06
0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
17,25
16,99
3,81
3,8

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bEKssOBP