Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Spółka
Hollywood SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-04-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-30
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarządu
2021-04-30
Rafał Stanisław Wójcik
Wiceprezes Zarządu
2021-04-30
Krzysztof Cetnar
Członek Zarządu
2021-04-30
Paweł Mielczarek
Członek Zarządu
2021-04-30
Renata Borowska
Główna ksiegowa
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
2 415
4 565
540
1 061
Zysk / strata na działalności operacyjnej
-1 627
-37
-364
-9
Zysk/strata przed opodatkowaniem
-5 617
-6 069
-1 255
-1 411
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
1 246
-6 950
279
-1 616
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-337
-236
-75
-55
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-905
7 077
-202
1 645
Aktywa razem
95 141
101 918
20 617
23 933
Kapitał własny jednostki
90 975
96 225
19 714
22 596
Kapitał podstawowy
60 164
60 164
13 037
14 128
Zysk / strata na jedną akcje zwykłą
-0,0875
-0,1106
-0,0196
-0,0257
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa