Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Spółka
Mercor SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-07-02
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2021-07-02
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-07-02
Tomasz Kamiński
Członek Zarządu
2021-07-02
Dorota Wajder
Główna Księgowa
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
217 471
237 532
48 133
54 903
Zysk z działalności operacyjnej
19 395
16 126
4 293
3 727
Zysk brutto
21 858
7 764
4 838
1 795
Zysk netto
18 142
5 115
4 015
1 182
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
31 529
37 559
6 978
8 681
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-9 330
-5 453
-2 065
-1 260
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-21 332
-32 320
-4 721
-7 470
Przepływy pieniężne netto razem
867
-214
192
-49
Aktywa razem
250 685
251 299
53 792
55 202
Zobowiązania długoterminowe
56 274
65 618
12 075
14 414
Zobowiązania krótkoterminowe
64 035
68 990
13 741
15 155
Kapitał własny
130 376
116 691
27 976
25 633
Kapitał podstawowy
3 915
3 915
840
860
Liczba akcji
15 606 477
15 658 535
15 606 477
15 658 535
Zysk na jedną akcję
1,16
0,33
0,26
0,08
Wartość księgowa na jedną akcję
8,35
7,45
1,79
1,64