Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
OncoArendi Therapeutics SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-04-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-04-29
Marcin Szumowski
Prezes Zarządu
2022-04-29
Agnieszka Rajczuk Szczepańska
Członek Zarządu
2022-04-29
Adam Gołębiowski
Członek Zarządu
2022-04-29
Zbigniew Zasłona
Członek Zarządu
2022-04-29
Sławomir Broniarek
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
990
205
213
45
Razem koszty z działalności operacyjnej
4 253
2 564
915
561
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-3 263
-2 359
-702
-516
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-3 261
-2 140
-702
-468
Zysk (strata) netto
-3 261
-2 140
-702
-468
Suma całkowitych dochodów
-3 256
-2 136
-701
-467
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 494
-2 696
-967
-590
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 912
-3 337
-1 272
-730
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
2 175
5 436
468
1 189
Liczba akcji w szt.
14 030 000
13 915 001
14 030 000
13 915 001
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł
-0,23
-0,15
-0,05
-0,03
Stan na
Aktywa razem
147 645
151 591
31 735
32 959
Zobowiązania razem
9 641
10 447
2 072
2 271
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5 326
6 165
1 145
1 340
Zobowiązania długoterminowe razem
4 314
4 282
927
931
Kapitał własny
138 004
141 144
29 662
30 687
Kapitał zapasowy
101 198
98 153
21 751
21 340
Liczba akcji w szt.
14 030 000
13 951 571
14 030 000
13 951 571
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł
9,84
10,12
2,11
2,2