Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Neuca SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
Data utworzenia
2022-11-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-11-16
PIOTR SUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-11-16
GRZEGORZ DZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16
KRZYSZTOF MISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16
JULITA CZYŻEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16
ROMAN DUDZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16
DANIEL WOJTKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
8 280 607
7 182 798
1 766 341
1 575 693
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
209 596
160 178
44 709
35 138
Zysk (strata) brutto
178 222
164 115
38 017
36 002
Zysk (strata) netto
132 037
126 997
28 165
27 859
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
122 329
125 706
26 094
27 576
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
276 142
242 997
58 904
53 306
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
158 383
84 637
33 785
18 567
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
120 632
91 099
25 732
19 984
Przepływy pieniężne netto, razem
2 873
67 261
613
14 755
Średnioważona liczba akcji
4 369 033
4 397 741
4 369 033
4 397 741
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
28
28,58
5,97
6,27
Aktywa razem
4 557 263
4 077 879
935 821
880 200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 640 516
3 224 251
747 570
695 946
Zobowiązania długoterminowe
341 645
367 233
70 156
79 266
Zobowiązania krótkoterminowe
3 298 871
2 857 018
677 414
616 680
Kapitał własny
916 747
853 628
188 251
184 254
Kapitał zakładowy
4 420
4 425
908
955
Aktywa razem
4 298 487
4 122 000
918 363
896 204
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 418 297
3 237 484
730 312
703 893
Zobowiązania długoterminowe
342 029
389 929
73 074
84 778
Zobowiązania krótkoterminowe
3 076 268
2 847 555
657 238
619 115
Kapitał własny
880 190
884 516
188 051
192 311
Kapitał zakładowy
4 405
4 432
941
964

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
7 784 474
6 894 121
1 660 511
1 512 366
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
75 090
52 594
16 017
11 538
Zysk (strata) brutto
86 064
117 055
18 358
25 678
Zysk (strata) netto
70 477
105 573
15 033
23 160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
257 374
159 701
54 901
35 034
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
94 092
54 407
20 071
11 935
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
164 735
72 595
35 140
15 925
Przepływy pieniężne netto, razem
1 453
32 699
310
7 174
Średnioważona liczba akcji
4 369 033
4 397 741
4 369 033
4 397 741
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
16,13
24,01
3,44
5,27
Aktywa razem
4 220 061
3 886 216
866 578
838 830
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
4 046 622
3 708 013
830 963
800 365
Zobowiązania długoterminowe
228 701
236 022
46 963
50 945
Zobowiązania krótkoterminowe
3 817 921
3 471 991
784 000
749 420
Kapitał własny
173 439
178 203
35 615
38 465
Kapitał zakładowy
4 420
4 425
908
955
Aktywa razem
3 985 262
3 791 295
851 443
824 302
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 806 693
3 584 761
813 292
779 397
Zobowiązania długoterminowe
233 702
236 733
49 930
51 470
Zobowiązania krótkoterminowe
3 572 991
3 348 028
763 362
727 927
Kapitał własny
178 569
206 534
38 151
44 905
Kapitał zakładowy
4 405
4 432
941
964