Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Wielton SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Data utworzenia
2022-05-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-26
Paweł Szataniak
Prezes Zarządu
2022-05-26
Mariusz Golec
Wiceprezes Zarządu
2022-05-26
Piotr Maciej Kamiński
Wiceprezes Zarządu
2022-05-26
Piotr Kuś
Wiceprezes Zarządu
2022-05-26
Tomasz Śniatała
Członek Zarządu
2022-05-26
Włodzimierz Masłowski
Członek Zarządu
2022-05-26
Andrzej Mowczan
Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
814 211
633 018
175 205
138 452
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
18 423
28 027
3 964
6 130
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
12 742
25 957
2 742
5 677
Zysk (strata) netto
9 737
19 172
2 095
4 193
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
8 973
18 752
1 931
4 101
Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR
0,15
0,31
0,03
0,07
Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR
0,15
0,31
0,03
0,07
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,6472
4,5721

Rachunek przepływów pienieżnych

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-99 713
71 602
-21 457
15 661
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-30 424
-25 455
-6 547
-5 567
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
46 368
-4 015
9 978
-878
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-83 769
42 132
-18 026
9 215
Średni kurs PLN/EUR w okresie
4,6472
4,5721