Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Seco/Warwick SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-29
Sławomir Woźniak
Prezes Zarządu
2021-11-29
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
2021-11-29
Earl Good
Członek Zarządu
2021-11-29
Piotr Walasek
Członek Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
335 089
282 776
73 509
63 659
Koszt własny sprzedaży
-261 741
-219 710
-57 418
-49 461
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
15 900
11 069
3 488
2 492
Zysk (strata) brutto
13 551
10 149
2 973
2 285
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
10 881
6 365
2 387
1 433
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 229
20 586
270
4 634
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 246
-3 128
-1 590
-704
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 561
-9 194
-1 220
-2 070
Aktywa razem
462 244
450 525
99 774
106 982
Zobowiązania razem
259 898
261 310
56 098
62 460
W tym zobowiązania krótkoterminowe
216 556
213 922
46 743
52 326
Kapitał własny
202 346
189 215
43 676
44 521
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
781
849

Wybrane jednostkowe dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
190 062
174 431
41 694
39 269
Koszt własny sprzedaży
-154 507
-137 768
-33 894
-31 015
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
7 192
12 825
1 578
2 887
Zysk (strata) brutto
5 610
12 270
1 231
2 762
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
4 363
9 364
957
2 108
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 261
21 057
496
4 740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 945
-5 307
-865
-1 195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 297
-10 505
-1 162
-2 365
Aktywa razem
331 386
331 823
71 529
71 904
Zobowiązania razem
147 290
147 626
31 792
31 990
W tym zobowiązania krótkoterminowe
121 001
120 281
26 118
26 064
Kapitał własny
184 096
184 198
39 737
39 915
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
781
784