Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Spółka
Seco/Warwick SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-22
Sławomir Woźniak
Prezes Zarządu
2021-04-22
Jarosław Talerzak
Wiceprezes Zarządu
2021-04-22
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
2021-04-22
Earl Good
Członek Zarządu
2021-04-22
Piotr Walasek
Członek Zarządu
2021-04-22
Krzysztof Opszalski
Główny Księgowy
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
236 990
257 684
52 968
59 902
Koszt własny sprzedaży
-190 409
-199 509
-42 557
-46 378
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
11 598
16 719
2 592
3 886
Zysk (strata) brutto
9 888
13 656
2 210
3 174
Zysk (strata) netto
7 856
10 620
1 756
2 469
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
12 656
40 257
2 829
9 358
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 931
-14 203
-1 326
-3 302
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-13 492
-42 634
-3 016
-9 911
Aktywa razem
331 823
370 443
71 904
86 989
Zobowiązania razem
147 625
179 570
31 989
42 167
W tym zobowiązania krótkoterminowe
120 281
163 625
26 064
38 423
Kapitał własny
184 198
190 873
39 915
44 822
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
784
849