Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Seco/Warwick SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-16
Sławomir Woźniak
Prezes Zarządu
2022-05-16
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
2022-05-16
Earl Good
Członek Zarządu
2022-05-16
Piotr Walasek
Członek Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
122 294
104 342
26 316
22 822
Koszt własny sprzedaży
-95 697
-81 739
-20 592
-17 878
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
6 344
4 382
1 365
959
Zysk (strata) brutto
2 220
4 285
478
937
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
1 181
3 209
254
702
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
12 380
18 018
2 664
3 941
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 419
-3 127
-521
-684
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
6 560
-14 017
1 412
-3 066
Aktywa razem
490 394
456 596
105 404
99 273
Zobowiązania razem
293 735
263 095
63 135
57 202
W tym zobowiązania krótkoterminowe
246 860
215 773
53 060
46 913
Kapitał własny
196 659
193 501
42 270
42 071
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
777
786

Wybrane jednostkowe dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
72 116
61 361
15 518
13 421
Koszt własny sprzedaży
-58 706
-49 147
-12 632
-10 749
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
3 872
3 055
833
668
Zysk (strata) brutto
1 796
2 426
386
531
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
1 304
1 773
281
388
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10
8 976
2
1 963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 147
-2 075
247
-454
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
7 394
-12 775
1 591
-2 794
Aktywa razem
355 770
344 310
76 469
73 882
Zobowiązania razem
174 955
165 016
37 604
35 409
W tym zobowiązania krótkoterminowe
145 561
135 132
31 287
28 996
Kapitał własny
180 815
179 294
38 864
38 473
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
777
776