Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

RE zwiększyła zobowiązania budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r.

0
Podziel się

Rada Europejska (RE) wprowadziła poprawki do budżetu UE na rok 2020, zwiększając zobowiązania o 3,57 mld euro, a płatności o 1,6 mld euro w celu uwolnienia funduszy na reakcję na kryzys gospodarczy, spowodowany epidemią koronawirusa, poinformowano.

RE zwiększyła zobowiązania budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r.
bEqXsABh

Tym samym niemal wszystkie pozostałe środki z tegorocznego budżetu zostały przekazane na walkę z pandemią COVID-19. Dodatkowe środki trafią także do Grecji, na łagodzenie zwiększonej presji migracyjnej oraz do Albanii na odbudowę po niedawnym trzęsieniu ziemi.

Zmian w unijnym budżecie dokonano w drodze procedury pisemnej.

Zobowiązania w tegorocznym budżecie UE zostały zwiększone o 3,57 mld euro i wynoszą 172,2 mld euro. Płatności natomiast o 1,6 mld euro, osiągając łącznie 155,2 mld euro.

bEqXsABj

"Naszym priorytetem jest pomoc krajowym systemom opieki zdrowotnej w walce z wybuchem COVID-19. Pieniądze te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zaopatrzenia medycznego, budowę szpitali polowych i na leczenie pacjentów w państwach członkowskich" - powiedział chorwacki wicepremier i minister finansów Zdravko Maric (Chorwacja sprawuje obecnie prezydencję w UE).

Jedna z przyjętych poprawek zwiększa zobowiązania budżetowe o 567 mln euro i płatności o 77 mln euro:

- 115 mln euro ma zapewnić współfinansowanie w celu zaradzenia epidemii COVID-19 (jest to wsparcie dla państw członkowskich w repatriacji, a także w zakupie środków ochrony indywidualnej poprzez wspólne zamówienia).

- 3,6 mln euro ma trafić na wzmocnienie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

bEqXsABp

- 350 mln euro trafi do Grecji, gdyż - w ocenie RE - kraj ten stoi w obliczu rosnącej presji migracyjnej (są to środki na rozbudowę ośrodków dla uchodźców, poprawę procedur azylowych oraz poprawę ochrony granic zewnętrznych Grecji i Bułgarii; część z tych środków ma zostać przekazana na zwalczanie COVID-19 wśród migrantów i uchodźców.

- 100 mln euro ma zostać przekazanych dla Albanii na wsparcie odbudowy kraju po listopadowym trzęsieniu ziemi

- Możliwe będzie też przekazanie dodatkowych środków dla Prokuratury Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Druga z przyjętych poprawek zakłada zwiększenie zobowiązań o 3 mld euro i płatności o 1,53 mld euro i przekazanie ich na walkę z pandemią COVID-19.

bEqXsABq

- 2,7 mld euro ma zostać przekazanych na finansowanie pomocy w nagłych przypadkach (gromadzenie zapasów i dystrybucja, tworzenie szpitali tymczasowych oraz transgraniczny transport pacjentów). Działania te mają być prowadzone poprzez Instrument Wsparcia Kryzysowego (ESI), utworzony kilka lat temu.

- 300 mln euro ma zostać wykorzystane na zwiększenie możliwości w zakresie gromadzenie zapasów, koordynowania i dystrybucji środków medycznych (m.in. sprzętu ochrony osobistej i wentylatorów. Działania te będą prowadzone poprzez z unijny mechanizmu ochrony ludności / rescEU.

Zmieniony budżet zwiększa o 3,4 mld euro zobowiązania w dziale budżetu, dotyczącym bezpieczeństwa Środki zostaną przekazane z istniejących instrumentów:

  • globalnego marginesu na zobowiązania w wysokości 2,4 mld euro
  • instrumentu elastyczności na kwotę 316 mln euro
  • marginesu na nieprzewidziane wydatki 714,6 mln euro
bEqXsABr

Zobowiązania w ramach globalna Europa zostały zwiększono o 145 mln euro. Kwota ta jest finansowana z nierozdysponowanych środków w tym dziale (248 mln euro).

W wyniku tego środki, zarezerwowane w globalnym marginesie na zobowiązania i na instrument elastyczności są w całości rozdysponowane.

Aby dokonać zmian w budżecie, Rada przyjęła poprawkę do rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych.

Teraz propozycje zmian trafią pod obrady Parlamentu Europejskiego.

bEqXsABK
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)