Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o rezerwach strategicznych

1
Podziel się

Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o rezerwach strategicznych, która ma zmodyfikować system rezerw strategicznych i zastąpienie Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS). Za odrzuceniem veta opowiedziało się 238 posłów, 213 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o rezerwach strategicznych
(PAP)
bDJyHtKd

Ustawa zakłada przejście Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod nadzór prezesa Rady Ministrów, który jest konstytucyjnym organem nadzoru Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przewodniczy Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Obecnie nadzór nad tym systemem pełni minister właściwy do spraw energii.

W ustawie określone zostały m.in. zasady udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz technicznego (odpłatnie lub nieodpłatnie), uregulowano także możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów zawieranych przez Agencję.

Zgodnie z ustawą asortyment i ilości rezerw określać ma Rządowy Program Rezerw Strategicznych, opracowywany przez prezesa Rady Ministrów we współpracy z Agencją na okres 5 lat. Program będzie mógł być aktualizowany, chociaż nie wskazano w jakim okresie. (Dotychczas mógł być aktualizowany corocznie). Podmioty uczestniczące w opracowywaniu programu miałyby obowiązek przeglądu i oceny jego skuteczności.

bDJyHtKf

Uregulowano także szczególny tryb udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacji jednoczesnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa bądź innego zdarzenia warunkującego tworzenie rezerw strategicznych.

W sytuacji, gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa państwa, obronności, porządku, zdrowia publicznego lub klęska żywiołowa byłoby możliwe wyłączenie prawa zamówień publicznych. Wówczas prezes Rady Ministrów miałby prawo do wydawania decyzji do tworzenia rezerw poza rządowym programem, wskazując że wystąpiło zagrożenie.

Ustawa zakłada usprawnienie i optymalizację likwidacji rezerw; poszerzenie sposobów likwidacji rezerw poprzez wprowadzenie innych form sprzedaży likwidowanych rezerw, tj. sprzedaż na giełdzie towarowej oraz sprzedaż w drodze aukcji, a także trybie wskazanym przez prezesa Rady Ministrów określonym podmiotom, o ile będzie to wynikać z decyzji likwidacyjnej. Planowane jest poszerzenie katalogu podmiotów, którym Agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazać asortyment zlikwidowanych rezerw o podmioty, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu.

Regulacja modyfikuje i poszerza zakres zadań Agencji m.in. o dokonywanie zakupów, magazynowania, dystrybucji lub wydawania określonych asortymentów towarów w imieniu i na rzecz zlecających te działania. Chodzi o usprawnienie wydawania rezerw i dystrybuowania ich w oparciu własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego, a także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Agencji.

bDJyHtKl

Do nowych zadań Agencji dodano także możliwość wykonywania zadań powierzonych Agencji przez prezesa Rady Ministrów w sytuacji nieprzewidzianych i nagłych zagrożeń.

(ISBNews)

bDJyHtKG
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(1)
Jedyne
miesiąc temu
zwycięstwo. Babcie sprzedające pietruszkę udało się zlikwidować. Nie wiem czemu to.