Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Senacka Komisja Zdrowia za funduszem celowym dla pracowników ochrony zdrowia

0
Podziel się:

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła szereg poprawek do tzw. ustawy covidowej, opowiadając się m.in. za utworzeniem specjalnego funduszu celowego z budżetem wysokości 5 mld zł na wsparcie pracowników ochrony zdrowia oraz za ułatwieniem im dostępu do testów na koronawirusa. Senatorowie chcą także, aby za ten rok szpitale otrzymały wyższe ryczałty i nie zwracały ich w przypadku niewykonania wszystkich planowanych świadczeń.

Senacka Komisja Zdrowia za funduszem celowym dla pracowników ochrony zdrowia

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 wraz z kilkudziesięcioma przyjętymi poprawkami.

Senatorowie opowiedzieli się m.in. za utworzeniem specjalnego Funduszu Pomocy, który miałyby być funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra zdrowia dla pracowników ochrony zdrowia (m.in. na umożliwienie im dostępu do testów na koronawirusa). Budżet tego funduszu miałby wynosić 5 mld zł. Poparli też poprawkę, zakładającą możliwość ubezpieczeń dla pracowników zawodów medycznych w związku z pandemią.

Zaproponowano także, by w planie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na ten rok zwiększyć kwotę ryczałtów dla szpitali o 15%. W przypadku zaś, gdyby szpitale nie wykorzystały wszystkich środków, nie musiałyby ich zwracać.

Zrezygnowano z zapisu, zakładającego możliwość zastępowania dyrektora szpitala pełnomocnikiem w przypadku odmowy wykonania polecenia np. wojewody bądź nienależytego wykonania. A także z nakazywania izbom lekarskim wskazywania, kto z osób zrzeszonych w izbie, powinien być kierowany przez wojewodę do pracy z chorymi na COVID-19. Komisja chce także, by wszyscy, którzy pracują z pacjentami z COVID-19 otrzymywali 100% dodatku (a nie tylko ci, którzy są kierowani przez wojewodę)

Doprecyzowano, że w skład lotniczego zespołu ratownictwa medycznego obligatoryjnie wchodzić ma także lekarz, a także by lekarze, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską nie tylko składali oświadczenie o znajomości języka polskiego, ale także zdali stosowny egzamin.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100% uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

Pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19 i funkcjonariusze, wykonujący polecenia związane z walką z epidemią, zachowają prawo do 100% uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

Wprowadzono także przepisy, umożliwiające okresowe zatrudnianie - w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów - lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE (na okres pięcioletni). Warunkiem ma być m.in. znajomość języka polskiego, wystarczająca do wypełniania obowiązków.

Do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wzmocnione mają zostać też kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Nowela zawiera zapis dot. tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

Wprowadzono także zapis, zakładający wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w zamówieniach dot. usług, związanych z walką z pandemią; warunkiem ma być jedynie publikacja ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia. Zakres wyłączenia m.in. spod ustawy prawo budowlane obejmie natomiast nie tylko podmioty lecznicze, ale również i przedsiębiorców, realizujących - w drodze polecenia wojewody - zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem udzielenia pomocy publicznej ma być - zgodnie z nowelą - deklaracja o właściwym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach tzw. tarcz i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Ma zostać wydłużony czas realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne na okres do pięciu miesięcy.

Została też wprowadzona możliwość wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie (za zgodą pracownika i pracodawcy).

Nowela zakłada możliwość odmowy obsługi klienta, który nie wypełni obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zawiera też delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów i przewiduje karę za nieprzestrzeganie ograniczeń w wysokości do 1 tys. zł.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)