Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senat za objęciem spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni estońskim CIT

0
Podziel się

Senat opowiedział się za objęciem estońskim CIT także spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wraz z poprawkami opowiedziało się 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Senat za objęciem spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni estońskim CIT
bDAWCsKZ

Do nowelizacji Senat wprowadził 39 poprawek. Zmierzają one do objęcia estońskim CIT spółek komandytowo-akcyjnych oraz umożliwienia im zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębnione w kapitale rezerwowym tych spółek fundusze na cele inwestycyjne. Z podobnych rozwiązań będą korzystać spółdzielnie.

Takie rozwiązanie rekomendowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Nowelizacja w formie przyjętej przez Sejm zakładała, że z opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

W końcu października wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiadał objęcie spółdzielni estońskim CIT-em od 1 stycznia 2022 r. Resort nie wykluczał też zastosowania tego rozwiązania również - w dalszej perspektywie - do dużych firm.

bDAWCsLb

Senatorowie opowiedzieli się także za przyjęciem poprawek legislacyjnych i porządkujących.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada, że przedsiębiorca, który spełnia zakładane kryteria, będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy pozostać w systemie dotychczasowym.

Z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł i którzy przeznaczali zysk na reinwestycje.

Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

bDAWCsLh

- nie posiadające udziałów w innych podmiotach,

- zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,

- których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

- wykazujące nakłady inwestycyjne.

bDAWCsLi

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach. Pierwsza to "pełny" model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów).

Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.

Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat.

bDAWCsLj

Według szacunków, z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm, ponad 90% aktywnie działających w Polsce CIT-owców. Estoński CIT to w przyszłym roku koszt dla budżetu w wysokości 5,6 mld zł.

Estoński CIT jest stosowany w Estonii, na Łotwie, w Macedonii. Są też plany jego wprowadzenia na Ukrainie.

bDAWCsLC
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)