Notowania

ubezpieczenia
23.05.2016 08:08

Dywidenda PZU: Skarb Państwa dostanie tylko 614 mln zł

Zarząd PZU postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 1 796,13 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę. Skarb Państwa dostanie 34 proc. tej kwoty.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PZU)

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 1796,13 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę. Skarb Państwa dostanie 34 proc. tej kwoty.

Kwotowo byłaby to jedna z najniższych dywidend, jakie spółka wypłacała w historii. W ostatnich latach mniej płaciła tylko w 2010 r. (0,9 mld zł) i 2013 r. (1,7 mld zł). Zawinił dość słaby w porównaniu z poprzednimi laty wynik netto grupy kapitałowej PZU za 2015 rok. Zarobione w ubiegłym roku 2,34 mld zł to 21 proc. mniej niż w 2014 r.

W przeliczeniu na pojedynczą akcję przypadałoby 2,08 zł. Skarb Państwa ma 34,2 proc. akcji ubezpieczyciela, może więc dostać 614 mln zł.

"Jednocześnie zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 września 2016 roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 21 października 2016 roku" - czytamy w komunikacie spółki.

PZU podkreśla, że proponowany podział zysku jest zgodny ze zaktualizowaną polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015, przyjętą w 2014 roku, zgodnie z którą wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50 proc. i nie wyższa niż 100 proc. zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI z dnia 1 grudnia 2015 r.

Wniosek ten zostanie zaopiniowany przez radę nadzorczą i przedstawiony do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie, podano także.

12 maja wiceprezes Sebastian Klimek zapowiadał, że PZU zamierza przedstawić rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2015 rok w ciągu dwóch tygodni, zaś na początku września zaprezentuje nową politykę dywidendową.

PZU odnotował 2 342,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2 967,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 2 248,52 mln zł wobec 2 636,73 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję (potem miał miejsce split 1:10, czyli wg obecnych kryteriów dywidenda ubiegłoroczna wyniosłaby 3 zł).

Notowania akcji PZU w bieżącym roku

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 105,43 mld zł na koniec 2015 r.

Tagi: ubezpieczenia, pzu, spółka dnia, giełda, wiadomości, gospodarka, porady, gospodarka polska, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz