Notowania

wyniki pekao
09.02.2016 09:01

Wyniki banku Pekao. Zysk netto w 2015 roku był niższy o 16 procent

Spółka zwraca uwagę na wyższą wpłatę na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

Bank Pekao zarobił w 2015 roku na czysto 2,293 mld złotych. To o 16 procent mniej w stosunku do 2014 roku. Spółka zwraca jednak uwagę na wyższą wpłatę na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Jeden z największych banków działających w Polsce nie zdołał również utrzymać na wcześniejszym poziomie zysków z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji. Na odsetkach firma zarobiła ponad 4 mld złotych, a na opłatach nieco ponad 2 mld złotych.

Wyniki finansowe banku Pekao za 2015 i 2014 rok
2015 2014 Zmiana
Wynik z tytułu odsetek 4,167 4,461 -6,59%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 2,006 2,044 -1,86%
Zysk brutto 2,831 3,36 -15,74%
Zysk netto 2,293 2,725 -15,85%
Źródło: money.pl, na podstawie danych finansowych Pekao S.A.

W samym czwartym kwartale bank zarobił 438,36 mln złotych, wobec 691,02 mln złotych zysku w analogicznym okresie rok wcześniej. Mimo tak dużego spadku, wynik jest nieco lepszy od prognoz rynkowych. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews przewidywali średnio poziom 376 mln złotych.

W podsumowaniu wyników bank podkreśla, że kwota wpłacona na konto Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosła w 2015 roku 234 mln złotych w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Bank wpłacił również jednorazową składkę w wysokości 26,5 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w 2015 roku odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych, zarówno w obszarze kredytów dla klientów detalicznych (o 9,5 procent rok do roku), jak również w obszarze finansowania działalności klientów
korporacyjnych (o 3,0 procent rok do roku). Tak istotny wzrost akcji kredytowej był w znacznym stopniu sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 14,2 procent rok do roku" - napisano w raporcie spółki.

Czytamy również, że dobra koniunktura w gospodarce nie przełożyła się na wzrost wyników w sektorze bankowym w efekcie obniżenia stóp procentowych oraz wprowadzenia dodatkowych obciążeń dla sektora. Bankowy Fundusz Gwarancyjny prawie dwukrotnie podwyższył stawkę opłat na rok 2015, do poziomu 23,9 punktu bazowego. Zmianie uległa również stawka interchange, która została obniżona do poziomu 20-30 punktu bazowego.

Notowania akcji banku Pekao w latach 2015 - 2016

Największy wpływ na działalność i wyniki banków w 2016 roku będzie miało otoczenie podatkowo-regulacyjne. Zgodnie z projektem ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych począwszy od lutego 2016 roku banki zostaną obciążone tzw. podatkiem bankowym, naliczanym od wielkości aktywów.

Pojawił się również prezydencki projekt przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich. Według banku na razie trudno oszacować wpływ kosztów z tego tytułu na wyniki banku.

Większość zysku trafi do akcjonariuszy

Zarząd Banku Pekao proponuje wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 8,7 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 99,7 proc. zysku netto banku za 2015 rok. Wniosek zarządu uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej.

"Bank spełnia kryteria określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 22 czerwca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy to 6 lipca 2016 roku. Z zysku za 2014 roku na dywidendę przeznaczono 2 625 mln zł, co dało wypłatę wysokości 10 zł na akcję.

Bank Pekao dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów i bankomatów. Ma w sumie ponad tysiąc placówek oraz 4 tys. bankomatów.

Tagi: wyniki pekao, peo, spółka dnia, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo, banki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz