Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 1158 9596 2657 539
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 9239 1817 45015 669
Zysk (strata) brutto40 2957 71413 07911 428
Zysk (strata) netto39 0775 1108 8388 932
Przepływy netto16 995-4 1842 542-2 316
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 616-372-3292 083
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej21 045-26 780-747-18 025
Przepływy netto z działalności finansowej-5 66622 9683 61813 626
Aktywa razem352 134339 848314 823292 012
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania204 691233 190211 054201 865
Zobowiązania długoterminowe168 743191 569182 035172 262
Zobowiązania krótkoterminowe35 94841 62129 01928 952
Kapitał własny150 678122 968121 107110 887
Kapitał zakładowy54 00054 00054 00054 000
Liczba akcji (tys. szt.)54 000,0054 000,0054 000,0054 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,792,282,242,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,720,100,160,17
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 16742 36762 20161 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 82654 70425 735-9 905
Zysk (strata) brutto4 96942 98823 846-41 759
Zysk (strata) netto5 89040 54217 423-17 838
Przepływy netto-13 14718 144-3 673-2 794
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 28812 00212 95812 852
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-38 63248 08110 12038 759
Przepływy netto z działalności finansowej22 197-41 939-26 751-54 405
Aktywa razem292 012265 254357 886350 235
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania201 865181 773314 828328 507
Zobowiązania długoterminowe172 262153 922169 371286 722
Zobowiązania krótkoterminowe28 95227 85129 98741 785
Kapitał własny110 887110 92670 18853 765
Kapitał zakładowy54 00054 00054 00054 000
Liczba akcji (tys. szt.)54 000,0054 000,0054 000,0054 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,052,051,301,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,750,32-0,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)