Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Składka na udziale własnym8 269 0008 075 0007 842 0007 733 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych1 170 000997 000988 000867 000
Przychody z lokat-555 000-339 000-327 000-179 000
Zysk strata z działalności operacyjnej619 000628 000616 000561 000
Zysk (strata) brutto571 000580 000571 000519 000
Zysk (strata) netto265 000242 000235 000215 000
Przepływy netto710 000-112 00071 000324 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 856 0001 870 0002 868 000-790 000
Przepływy netto działalności inwestycyjnej-1 088 000-1 189 000-2 706 0001 136 000
Przepływy netto z działalności finansowej-58 000-793 000-91 000-22 000
Aktywa razem179 599 000173 608 000172 001 000162 879 000
Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorówo
inne zobowiązania
Kapitał własny10 232 0009 617 0009 562 0008 713 000
Kapitał zakładowy316 000316 000316 000316 000
Liczba akcji (tys. szt.)252 797,63252 797,63252 797,63252 797,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,4838,0437,8334,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,050,960,930,85
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Przewidywany zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Składka na udziale własnym29 574 00027 418 00025 736 00025 937 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych3 767 0004 478 0004 023 0003 933 000
Przychody z lokat-1 550 000-2 540 000-1 433 000-1 332 000
Zysk strata z działalności operacyjnej2 032 0001 805 0002 307 0002 182 000
Zysk (strata) brutto1 862 0001 656 0002 160 0002 021 000
Zysk (strata) netto703 000671 000903 000734 000
Przepływy netto193 000644 000329 00041 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 823 0005 006 0004 260 0006 107 000
Przepływy netto działalności inwestycyjnej-3 538 000-4 205 000-3 132 000-4 481 000
Przepływy netto z działalności finansowej-92 000-157 000-799 000-1 585 000
Aktywa razem162 879 000158 397 000156 626 000152 760 000
Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorówo
inne zobowiązania
Kapitał własny8 713 0008 813 0009 038 0008 282 000
Kapitał zakładowy316 000316 000316 000316 000
Liczba akcji (tys. szt.)252 797,63252 797,63252 797,63252 797,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)34,4734,8635,7532,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,782,653,572,90
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Przewidywany zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)