Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
52 855 51 516 52 360 67 993
7 957 6 755 7 128 15 711
7 927 6 751 7 131 15 682
6 825 6 010 5 630 13 910
-8 335 7 606 -2 278 8 210
9 304 10 093 8 537 11 594
-2 371 -2 457 -2 060 8 825
-15 268 -30 -8 755 -12 209
150 094 158 413 152 696 153 726
22 891 22 820 22 823 29 886
1 446 1 427 1 396 1 182
21 445 21 393 21 427 28 704
121 771 130 285 124 171 117 790
60 716 60 716 60 716 60 716
151 791,21 151 791,21 151 791,21 151 791,21
0,80 0,86 0,82 0,78
0,05 0,04 0,04 0,09
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
209 589 152 654 150 660 145 819
43 894 29 095 25 795 31 783
43 872 29 087 25 855 31 247
29 292 25 719 21 597 25 694
3 192 -5 454 -4 499 8 616
34 517 37 063 32 492 35 493
-24 198 -34 455 -22 873 -9 005
-7 127 -8 062 -14 118 -17 872
152 696 162 333 126 231 118 277
22 823 39 464 17 027 16 306
1 396 8 592 1 488 615
21 427 30 872 15 539 15 691
124 171 115 543 103 865 97 555
60 716 60 716 60 716 60 532
151 791,21 151 791,21 151 791,21 151 329,51
0,82 0,76 0,68 0,65
0,19 0,17 0,14 0,17
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
HubStyle SA 0,32 +14,29 0,06
IQ Partners SA 0,72 +10,77 0,00
Starhedge SA 0,34 +9,68 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KDM Shipping Public Ltd. 2,56 -13,51 0,00
Awbud SA 1,74 -13,00 0,05
Setanta ASI SA 1,45 -12,65 0,01