Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2011Q22011Q12010Q42010Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 97910 43411 04316 454
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 180-719164-196
Zysk (strata) brutto-3 208-654209-352
Zysk (strata) netto-3 048-872910-688
Przepływy netto-3-1 326873-1 707
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 682-3 222923-2 131
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-27626-332
Przepływy netto z działalności finansowej-1 6851 923-676756
Aktywa razem17 81823 56723 4550
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 40113 09912 1110
Zobowiązania długoterminowe5119028890
Zobowiązania krótkoterminowe9 89012 19711 2220
Kapitał własny7 41710 46811 3440
Kapitał zakładowy1 4451 4451 4450
Liczba akcji (tys. szt.)13 134,5513 134,5513 134,5513 134,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,560,800,860,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,23-0,070,07-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2010200920082007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 31727 83474 26883 268
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-564-2 599-194-1 325
Zysk (strata) brutto-452-2 2305 322-130
Zysk (strata) netto-324-3 1495 9431 837
Przepływy netto358-187683-1 424
Przepływy netto z działalności operacyjnej217-3 3192 374-11 567
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1843 2997 1235 229
Przepływy netto z działalności finansowej-43-167-8 8144 914
Aktywa razem23 45521 56034 96539 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 1119 87015 57625 544
Zobowiązania długoterminowe8898131 1581 618
Zobowiązania krótkoterminowe11 2229 05714 41823 926
Kapitał własny11 34410 87918 69913 054
Kapitał zakładowy1 4451 4451 4451 445
Liczba akcji (tys. szt.)13 134,5513 134,5513 134,5513 134,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,860,831,420,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,240,450,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)