Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów586516684678
Zysk (strata) z działalności operacyjnej258151237278
Zysk (strata) brutto3312218
Zysk (strata) netto3312198
Przepływy netto-1-38411
Przepływy netto z działalności operacyjnej715-2371 1041 344
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-421-168-1 674-286
Przepływy netto z działalności finansowej-296367611-1 057
Aktywa razem26 59726 33425 91324 557
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 40017 17016 76215 427
Zobowiązania długoterminowe12 83612 792395380
Zobowiązania krótkoterminowe4 5654 37916 36615 047
Kapitał własny9 1969 1649 1529 130
Kapitał zakładowy5 0005 0005 0005 000
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,841,831,831,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 6852 7872 7252 596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9201 014647494
Zysk (strata) brutto107126194248
Zysk (strata) netto10799134196
Przepływy netto1623-8450
Przepływy netto z działalności operacyjnej5742 8831 838716
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej406-993-900-710
Przepływy netto z działalności finansowej-965-1 867-1 02143
Aktywa razem25 91325 62126 69228 029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 76216 57717 74619 217
Zobowiązania długoterminowe39514 46412 86415 738
Zobowiązania krótkoterminowe16 3662 1134 8823 480
Kapitał własny9 1529 0448 9468 812
Kapitał zakładowy5 0005 0005 0005 000
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,831,811,791,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,020,030,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)