Notowania

Opis spółki

Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność finansowa, w szczególności świadczenie usług faktoringu należności, udzielanie pożyczek krótkoterminowych, a także świadczenie usług dyskonta weksli. Ponadto, dodatkowo, Emitent świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży produktów oferowanych przez inne podmioty.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
Akcept Finance SA
Adres
ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
Telefon
+48 32 3171400
Fax
+48 32 3171404
Adres www
www.akceptfinance.pl
E-mail
sekretariat@akceptfinance.pl
Prezes
Barański Paweł
NIP
2220873211
Regon
241491267
KRS
0000348205
ISIN
PLAKCFN00013
Numer EKD
64.99
EKD
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Audytor
4Audyt sp. z o.o.

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Barański Paweł
Prezes Zarządu
2009-09-02
Barczak Andrzej
Przewodniczący RN
2009-09-02
Barański Mieczysław
Wiceprzewodniczący RN
2009-09-02
Hoszcz Andrzej
Sekretarz RN
2009-09-02
Tymińska Monika
Członek Zarządu
2012-06-26
Klimek Jan
Członek RN
2012-07-04
Fuchs Dariusz
Członek RN
2013-03-18
Długaj Edward
Członek RN
2019-06-19

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Biuro Informacyjno-Prawne Akcept SA
4 000 000
80,00
6 000 000
85,71
2012-09-27
2011-10-04

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
seria D - subskrypcja prywatna
2011-06-29
2 000 000
1,30
1,00
seria C - subskrypcja prywatna
2010-11-04
1 000 000
1,00
1,00
split 1:10
2010-10-06
0
1,00
seria B - Krzysztof Kozok, BIP Akcept SA
2010-08-17
150 000
10,00
10,00
seria A - akcje założycielskie
2009-09-02
50 000
10,00
10,00