Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-12-09
ATR Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta
1,99
+4,52
2019-12-02
ATR Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2,05
0,00
2019-11-29
ATR Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki
2,03
+0,99
2019-11-20
ATR QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,31
0,00
2019-11-20
ATR Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
2,31
0,00
2019-11-14
ATR Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”
2,31
+0,43
2019-11-12
ATR Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
2,30
0,00
2019-11-06
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
2,10
+2,38
2019-10-28
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna”
2,04
0,00
2019-10-01
ATR Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.
2,15
0,00
2019-09-30
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”
2,15
0,00
2019-09-09
ATR Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,00
+7,50
2019-09-04
ATR Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym
2,15
-2,33
2019-09-04
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn”
2,15
-2,33
2019-08-29
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”
2,14
0,00
2019-08-27
ATR Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.
2,05
0,00
2019-07-26
ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,10
0,00
2019-07-26
ATR Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2,10
0,00
2019-07-25
ATR Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o. o. uchwały o połączeniu
2,02
+3,96
2019-07-25
ATR Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2,02
+3,96
  • Poprzednia strona
  • z 39
  • Następna strona