Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-09 07:21 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Jan 2,51 +1,59
2018-08-02 13:46 ATREM ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodni 2,52 +0,40
2018-07-24 15:25 ATREM ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostr 2,58
2018-07-24 09:19 ATREM ATR umowa spółki zależnej zTauron Dystrybucja SA 2,58
2018-07-20 12:15 ATREM ATR Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA ? OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. ?Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowyc 2,58
2018-07-12 10:07 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodnie 2,64 +0,38
2018-07-10 13:41 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroener 2,75
2018-06-22 12:37 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA ? OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. ?Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego 2,15 +17,21
2018-06-20 14:14 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. ?Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej 2,10 +4,76
2018-06-19 15:51 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. ?Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMI 2,10
2018-06-19 13:05 ATREM ATR Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. 2,10
2018-06-19 12:58 ATREM ATR Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. 2,10
2018-06-11 13:17 ATREM ATR Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje 2,14 +0,47
2018-06-11 13:10 ATREM ATR Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje 2,14 +0,47
2018-06-11 13:00 ATREM ATR zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym 2,14 +0,47
2018-06-08 14:03 ATREM ATR wystąpienie z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem złożonym do Międzynarodowej Izby Handlowej 2,16 -0,93
2018-06-05 16:33 ATREM ATR Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki 1,98 -1,01
2018-05-22 15:44 ATREM ATR Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku 2,26
2018-05-22 15:42 ATREM ATR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. 2,26
2018-05-16 17:42 ATREM ATR Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2,22 +6,76
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Atrem SA 0,00 +0,00 -
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PZ Cormay SA 1,21 +17,48 3,20
Qumak SA 1,67 +12,84 0,58
Magna Polonia SA 0,34 +9,68 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Coal Energy SA 0,40 -14,89 0,00
Alta SA 2,92 -8,75 0,01
Awbud SA 1,05 -8,70 0,01