Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-10-03 15:13 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. ?Modernizacja stacji R-163 Milicz? 2,24 +0,89
2018-10-02 15:15 ATREM ATR umowa Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. 2,30 -2,61
2018-10-02 10:13 ATREM ATR Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych 2,30 -2,61
2018-10-02 10:05 ATREM ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowy 2,30 -2,61
2018-09-27 14:18 ATREM ATR Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2,19 +3,20
2018-09-13 15:07 ATREM ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. ?Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycz 2,24 -0,45
2018-09-11 08:29 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodnie 2,36 -2,12
2018-09-06 12:39 ATREM ATR Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG 2,48 -2,02
2018-08-28 13:10 ATREM ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Ja 2,60 -0,77
2018-08-28 08:38 ATREM ATR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 2,60 -0,77
2018-08-09 07:21 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Jan 2,51 +1,59
2018-08-02 13:46 ATREM ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodni 2,52 +0,40
2018-07-24 15:25 ATREM ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostr 2,58
2018-07-24 09:19 ATREM ATR umowa spółki zależnej zTauron Dystrybucja SA 2,58
2018-07-20 12:15 ATREM ATR Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA ? OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. ?Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowyc 2,58
2018-07-12 10:07 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodnie 2,64 +0,38
2018-07-10 13:41 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroener 2,75
2018-06-22 12:37 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA ? OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. ?Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego 2,15 +17,21
2018-06-20 14:14 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. ?Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej 2,10 +4,76
2018-06-19 15:51 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. ?Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMI 2,10
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Atrem SA 2,20 +7,84 0,01
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,02 +100,00 0,00
Plaza Centers NV 3,55 +29,09 0,10
Baltona SA 9,14 +12,01 0,09
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Eurohold Bulgaria AD 2,82 -29,15 0,00
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji 0,07 -12,50 0,00
PBG SA 0,09 -10,00 0,01