Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-06-22 12:37 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA ? OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. ?Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego 2,15 +17,21
2018-06-20 14:14 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. ?Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej 2,10 +4,76
2018-06-19 15:51 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. ?Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMI 2,10
2018-06-19 13:05 ATREM ATR Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. 2,10
2018-06-19 12:58 ATREM ATR Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. 2,10
2018-06-11 13:17 ATREM ATR Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje 2,14 +0,47
2018-06-11 13:10 ATREM ATR Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje 2,14 +0,47
2018-06-11 13:00 ATREM ATR zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym 2,14 +0,47
2018-06-08 14:03 ATREM ATR wystąpienie z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem złożonym do Międzynarodowej Izby Handlowej 2,16 -0,93
2018-06-05 16:33 ATREM ATR Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki 1,98 -1,01
2018-05-22 15:44 ATREM ATR Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku 2,26
2018-05-22 15:42 ATREM ATR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. 2,26
2018-05-16 17:42 ATREM ATR Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2,22 +6,76
2018-05-15 07:54 ATREM ATR QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 2,32
2018-04-30 10:01 ATREM ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. ?Przebudowa WRG Gustorzyn etap II a 2,35 -0,43
2018-04-04 10:33 ATREM ATR umowy ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG 2,36 +1,27
2018-03-20 17:43 ATREM ATR RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 2,41 +0,41
2018-03-20 17:42 ATREM ATR R /: formularz raportu rocznego 2,41 +0,41
2018-03-09 16:07 ATREM ATR Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedz 2,50
2018-02-22 14:18 ATREM ATR Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta 2,46
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Atrem SA 2,52 +17,21 0,02
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,04 +33,33 0,00
Atrem SA 2,52 +17,21 0,02
Polimex-Mostostal SA 3,44 +12,79 5,97
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
HubStyle SA 0,50 -12,28 0,10
Eurohold Bulgaria AD 4,90 -9,26 0,00
Atal SA 37,50 -8,09 0,95