Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 7285 4894 3945 203
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10823-1 6073 763
Zysk (strata) brutto9942-1 6783 737
Zysk (strata) netto5335-1 5443 046
Przepływy netto-745-2 269-3 8537 849
Przepływy netto z działalności operacyjnej-246-1 217-1 9791 759
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 338-950-9345 422
Przepływy netto z działalności finansowej838-101-940667
Aktywa razem20 96520 55120 11420 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 5916 0855 7995 215
Zobowiązania długoterminowe1 439613737939
Zobowiązania krótkoterminowe5 1525 4725 0624 276
Kapitał własny14 37414 46614 31615 056
Kapitał zakładowy3 4153 4153 4153 415
Liczba akcji (tys. szt.)3 414,673 414,673 414,673 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,214,244,194,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,01-0,450,89
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 48021 98319 77619 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 72072875-408
Zysk (strata) brutto2 60623772-445
Zysk (strata) netto1 91942524-372
Przepływy netto2 862-474-6962 232
Przepływy netto z działalności operacyjnej-423-1541711 661
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 429112363-209
Przepływy netto z działalności finansowej-1 144-433-1 229781
Aktywa razem20 11415 88116 16717 488
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 7993 4883 4945 189
Zobowiązania długoterminowe737241227536
Zobowiązania krótkoterminowe5 0623 2463 2674 653
Kapitał własny14 31612 28812 43412 299
Kapitał zakładowy3 4153 4153 4153 415
Liczba akcji (tys. szt.)3 414,673 414,673 414,673 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,193,603,643,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,560,010,15-0,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)