Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2013Q32013Q22013Q12012Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0048149
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-507000
Zysk (strata) brutto-457-847-4562
Zysk (strata) netto-457-847-4552
Przepływy netto417000
Przepływy netto z działalności operacyjnej547000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-97000
Przepływy netto z działalności finansowej-33000
Aktywa razem6 24518 9806 312677
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6657686046
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe6657686046
Kapitał własny6 17918 4045 452631
Kapitał zakładowy-112000
Liczba akcji (tys. szt.)96 620,7396 620,7396 620,732 674,68
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,060,190,060,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,010,000,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12145261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-273-398-2241 206
Zysk (strata) brutto2 340-2 856-32 60832 430
Zysk (strata) netto2 340-2 856-32 60832 430
Przepływy netto-23-76-10
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 530-3 0691 025-582
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5 280465-1 201-1 547
Przepływy netto z działalności finansowej2482 6071002 119
Aktywa razem5 3114 0456 86338 112
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania621 2351 44787
Zobowiązania długoterminowe020000
Zobowiązania krótkoterminowe621 0351 44787
Kapitał własny5 2492 8105 41738 025
Kapitał zakładowy2135 1204 8704 870
Liczba akcji (tys. szt.)1 777,6742 664,0340 580,7040 580,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,950,070,130,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,32-0,07-0,800,80
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)