Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów401555761804
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-520-716-469-1 838
Zysk (strata) brutto-615-466-348-2 170
Zysk (strata) netto-565-491-401-2 146
Przepływy netto1 062-566-258-153
Przepływy netto z działalności operacyjnej-304-735-353-236
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 438233187340
Przepływy netto z działalności finansowej-72-64-92-257
Aktywa razem21 54722 25722 98321 006
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 4593 6003 6763 615
Zobowiązania długoterminowe1 8401 7851 8501 776
Zobowiązania krótkoterminowe1 6191 8151 8261 839
Kapitał własny18 08818 65719 30717 391
Kapitał zakładowy29 26629 26629 26629 266
Liczba akcji (tys. szt.)10 452,0010 452,0010 452,0010 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,731,781,851,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,05-0,04-0,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 5386 3349 85410 292
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 828-5 462-750-473
Zysk (strata) brutto-3 151-3 3182961 057
Zysk (strata) netto-2 835-4 120119494
Przepływy netto1 944-1 746243628
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 167-2 149-847-827
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 5401 087891-119
Przepływy netto z działalności finansowej-429-6841991 574
Aktywa razem21 00625 13128 90429 552
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 6153 7834 0973 787
Zobowiązania długoterminowe1 776494102196
Zobowiązania krótkoterminowe1 8393 2893 9953 591
Kapitał własny17 39121 34824 80425 765
Kapitał zakładowy29 26629 26629 26629 266
Liczba akcji (tys. szt.)10 452,0010 452,0010 452,0010 452,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,662,042,372,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,27-0,390,010,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport