Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 46723 75926 19926 963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 6342 4147532 658
Zysk (strata) brutto2 5692 3314312 597
Zysk (strata) netto1 9871 948-492 168
Przepływy netto760-486257374
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 567-992 2435 417
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17-48-956-1 697
Przepływy netto z działalności finansowej-790-339-1 030-3 346
Aktywa razem67 27667 62664 41564 230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 61818 27517 10516 484
Zobowiązania długoterminowe1 9861 7663 1031 662
Zobowiązania krótkoterminowe16 63216 50914 00214 822
Kapitał własny48 65849 35147 31047 746
Kapitał zakładowy1 3401 3401 3401 340
Liczba akcji (tys. szt.)13 400,0013 400,0013 400,0013 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,633,683,533,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,150,14-0,000,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 09980 68477 21376 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 9835 1082 7042 975
Zysk (strata) brutto7 3734 6062 1272 547
Zysk (strata) netto5 6053 6111 7512 065
Przepływy netto963-803-8032 111
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 5309 5092 2012 750
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 591-4 323-287-804
Przepływy netto z działalności finansowej-6 976-5 990-2 718164
Aktywa razem64 41560 37461 27362 930
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 10517 15621 85225 495
Zobowiązania długoterminowe3 1032 1763 5995 811
Zobowiązania krótkoterminowe14 00214 98018 25319 683
Kapitał własny47 31043 21839 42137 435
Kapitał zakładowy1 3401 3401 3401 340
Liczba akcji (tys. szt.)13 400,0013 400,0013 400,0013 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,533,232,942,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,420,270,130,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)