Notowania

DataTytułKursZmiana
2017-09-08
CFL Rezygnacja prokurenta
2017-09-08
CFL Ponowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary i wykluczenia akcji z obrotu
2017-09-08
CFL Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszeniu upadłości emitenta
2017-06-02
CFL Ponowne postanowienie oddalające sądu pierwszej instancji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości emitenta
2016-07-12
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
2016-07-05
CFL rezygnacja członków Rady Nadzorczej
2016-04-20
CFL Ponowne rozpoznanie wniosku o upadłość likwidacyjną emitenta
0,13
2016-04-13
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
2016-04-13
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
2016-04-13
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
2016-04-12
CFL Wniosek o ponowne rozpoznanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowgo z wnioskiem o uchylenie decyzji
0,13
2016-04-06
CFL Zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje
0,13
2016-04-06
CFL Znacząca umowa - umowa kompensaty zobowiązań i należności
0,13
2016-04-05
CFL Zgłoszenie rezygnacji osoby nadzorującej
0,13
2016-04-05
CFL Powołanie prokurenta
0,13
2016-04-05
CFL Powołanie osoby zarządzającej
0,13
2016-04-05
CFL Odwołanie osoby zarządzającej
0,13
2016-03-26
CFL Zmiana terminu publikacji wszystkich zaległych raportów finansowych
0,16
-18,75
2016-03-26
CFL Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wykluczeniu akcji z obrotu i nałożeniu kary
0,16
-18,75
2016-02-11
CFL Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku / Korekta błednego numeru roku w temacie raportu 1/2016
0,23
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 42
  • Następna strona