Cash Flow SA (CFL)

DataTytułKursZmiana
08.09.2017
CFL Rezygnacja prokurenta
08.09.2017
CFL Ponowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary i wykluczenia akcji z obrotu
08.09.2017
CFL Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszeniu upadłości emitenta
02.06.2017
CFL Ponowne postanowienie oddalające sądu pierwszej instancji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości emitenta
12.07.2016
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
05.07.2016
CFL rezygnacja członków Rady Nadzorczej
20.04.2016
CFL Ponowne rozpoznanie wniosku o upadłość likwidacyjną emitenta
0,13
13.04.2016
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
13.04.2016
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
13.04.2016
CFL Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
0,13
12.04.2016
CFL Wniosek o ponowne rozpoznanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowgo z wnioskiem o uchylenie decyzji
0,13
06.04.2016
CFL Zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje
0,13
06.04.2016
CFL Znacząca umowa - umowa kompensaty zobowiązań i należności
0,13
05.04.2016
CFL Zgłoszenie rezygnacji osoby nadzorującej
0,13
05.04.2016
CFL Powołanie prokurenta
0,13
05.04.2016
CFL Powołanie osoby zarządzającej
0,13
05.04.2016
CFL Odwołanie osoby zarządzającej
0,13
26.03.2016
CFL Zmiana terminu publikacji wszystkich zaległych raportów finansowych
0,16
-18,75
26.03.2016
CFL Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wykluczeniu akcji z obrotu i nałożeniu kary
0,16
-18,75
11.02.2016
CFL Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku / Korekta błednego numeru roku w temacie raportu 1/2016
0,23
0,00

Notowania