Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2013Q22013Q12012Q42012Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9201 1212 5581 197
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto-39-190-13727
Zysk (strata) netto-56-208-15016
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem8 5388 5918 6958 840
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania400397276310
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe400397276310
Kapitał własny8 1388 1948 3988 530
Kapitał zakładowy001 2650
Liczba akcji (tys. szt.)12 710,0312 650,0312 650,0312 650,03
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,640,650,660,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,02-0,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2012201120102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 2215 8864 1462 284
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-79591395-191
Zysk (strata) brutto-86589396269
Zysk (strata) netto-91520238183
Przepływy netto-265-18-2738
Przepływy netto z działalności operacyjnej72618856695
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 044-657-23795
Przepływy netto z działalności finansowej53294-356-152
Aktywa razem8 6958 6608 0185 959
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania276210815662
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe276210815662
Kapitał własny8 3988 2366 9895 083
Kapitał zakładowy1 2651 1821 074851
Liczba akcji (tys. szt.)12 650,0311 823,3610 742,138 513,22
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,660,700,650,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,040,020,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)