Notowania

Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów57 63043 88865 24664 942
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 494-13 81213 9119 240
Zysk (strata) brutto-12 924-18 3579 7884 026
Zysk (strata) netto-10 881-15 4418 0301 993
Przepływy netto-1 205-312-4 57110 227
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 67023 73921 286108 769
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 2903 225-1 040-84
Przepływy netto z działalności finansowej-17 165-27 276-24 817-98 458
Aktywa razem574 922586 147663 314662 587
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania420 996421 340483 042490 345
Zobowiązania długoterminowe218 889234 203224 021230 901
Zobowiązania krótkoterminowe202 107187 137259 021259 444
Kapitał własny153 926164 807180 272172 242
Kapitał zakładowy37 72837 72837 72837 728
Liczba akcji (tys. szt.)3 149,203 149,203 149,203 149,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)48,8852,3357,2454,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,46-4,902,550,63
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów207 049204 757190 469164 877
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 79239 83541 41232 186
Zysk (strata) brutto4 77919 24524 50217 981
Zysk (strata) netto2 81614 34619 45914 448
Przepływy netto-5 4038 01212 020-3 115
Przepływy netto z działalności operacyjnej119 12481 95691 59615 989
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 641-5 832-12 949-32 462
Przepływy netto z działalności finansowej-122 886-68 112-66 62713 358
Aktywa razem662 587710 374726 586705 405
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania490 345540 680570 847569 308
Zobowiązania długoterminowe230 901317 241374 313352 520
Zobowiązania krótkoterminowe259 444223 439196 534216 788
Kapitał własny172 242169 694155 739136 097
Kapitał zakładowy37 72837 72837 72837 728
Liczba akcji (tys. szt.)3 149,203 149,203 149,203 149,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)54,6953,8849,4543,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,894,556,184,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport