Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 5954 1435 3234 964
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-703-101 2171 485
Zysk (strata) brutto-709-31 2471 507
Zysk (strata) netto-637871 0911 305
Przepływy netto-819-1 6702 6291 440
Przepływy netto z działalności operacyjnej-544-1 0213 1041 455
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-74-625-476-14
Przepływy netto z działalności finansowej-201-241-1
Aktywa razem12 33913 07313 64610 373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 9459 81210 5288 296
Zobowiązania długoterminowe38243122
Zobowiązania krótkoterminowe11 9079 78810 4978 274
Kapitał własny3943 2573 1332 134
Kapitał zakładowy500500500500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,080,650,630,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,130,020,220,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 71514 00615 14711 928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4552 5083 8853 212
Zysk (strata) brutto2 5492 7494 0413 316
Zysk (strata) netto2 1842 3023 4612 869
Przepływy netto948-2 3874 6172 695
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 0236797 4514 603
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-46339-11134
Przepływy netto z działalności finansowej-2 612-3 105-2 723-1 942
Aktywa razem13 64612 25014 4649 654
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 5288 66710 2766 204
Zobowiązania długoterminowe31615213
Zobowiązania krótkoterminowe10 4978 60610 2246 191
Kapitał własny3 1333 6104 2833 581
Kapitał zakładowy500500500500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,630,720,860,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,440,460,690,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)