Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-06
DIN Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
1,88
-9,33
2019-09-06
DIN Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.
1,88
-9,33
2019-06-24
DIN : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Damf Inwestycje S.A. w dniu 24.06.2019 r.
2,00
0,00
2019-06-24
DIN Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Damf Inwestycje S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
2,00
0,00
2019-05-23
DIN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Damf Inwestycje S.A.
2,06
0,00
2019-05-20
DIN Zawarcie umowy pożyczki.
2,10
0,00
2019-05-20
DIN Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
2,10
0,00
2019-03-25
DIN Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.
2,39
+3,35
2019-03-22
DIN Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.
2,39
0,00
2019-03-15
DIN Zawarcie umowy pożyczki.
2,51
-5,18
2019-03-15
DIN Zawarcie umowy pożyczki.
2,51
-5,18
2019-03-15
DIN Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
2,51
-5,18
2019-03-07
DIN Przedterminowa spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę
2,47
-4,05
2019-02-22
DIN Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
2,67
+0,37
2019-02-13
DIN Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
2,70
0,00
2019-02-07
DIN Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
2,54
-3,94
2018-12-18
DIN Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18.12.2018r.
1,97
0,00
2018-11-21
DIN Korekta oczywistych omyłek pisarskich - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.12.2018r.
3,50
-28,86
2018-11-20
DIN Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.12.2018r.
3,58
-2,23
2018-10-05
DIN Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.
4,70
+3,19
  • Poprzednia strona
  • z 9
  • Następna strona