Notowania

Gwarant Agencja Ochrony SA (GWR)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q42016Q22016Q12015Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów010 62410 58710 602
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0694854628
Zysk (strata) brutto0685845639
Zysk (strata) netto0544681978
Przepływy netto05251 283250
Przepływy netto z działalności operacyjnej07241 348190
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-3867190
Przepływy netto z działalności finansowej0-161-133-130
Aktywa razem14 61916 55316 16314 104
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 24610 1277 4306 052
Zobowiązania długoterminowe1 6443354501 047
Zobowiązania krótkoterminowe5 6029 7926 9815 005
Kapitał własny7 3736 4198 7268 044
Kapitał zakładowy500500500500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,481,281,751,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,110,140,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 52345 91841 38839 045
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7613 4972 8273 239
Zysk (strata) brutto2 7223 3542 8613 199
Zysk (strata) netto2 1793 1242 6052 542
Przepływy netto-8171 505-163347
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 8454 0283 1023 015
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-521 383-2 384-692
Przepływy netto z działalności finansowej-3 609-3 906-881-1 977
Aktywa razem14 61914 10416 37311 611
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 2466 0529 4535 346
Zobowiązania długoterminowe1 6441 0471 401946
Zobowiązania krótkoterminowe5 6025 0058 0524 400
Kapitał własny7 3738 0446 9206 265
Kapitał zakładowy500500500500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,481,611,381,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,440,630,520,51
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)