Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5091 0981 7722 191
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13850-804221
Zysk (strata) brutto-33-153-1 49430
Zysk (strata) netto-27-130-1 3158
Przepływy netto120-89690115
Przepływy netto z działalności operacyjnej221-1 2121 378-762
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 623-187-347-132
Przepływy netto z działalności finansowej-1 724503-130909
Aktywa razem23 25325 20625 90926 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 95519 86020 64919 774
Zobowiązania długoterminowe1 046163442744
Zobowiązania krótkoterminowe16 90819 69820 20719 030
Kapitał własny5 2685 2955 2096 374
Kapitał zakładowy550550530530
Liczba akcji (tys. szt.)5 499,205 499,205 304,005 304,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,960,960,981,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,02-0,250,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 1749 5232 96110 020
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-283687-962704
Zysk (strata) brutto-1 429-40-1 212547
Zysk (strata) netto-1 302-67-1 077426
Przepływy netto9167-3 1113 097
Przepływy netto z działalności operacyjnej755723-503-1 016
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 327-1 491-5 460-6 119
Przepływy netto z działalności finansowej1 4887762 85210 232
Aktywa razem25 90924 67823 17023 066
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 64920 11919 12417 943
Zobowiązania długoterminowe4425 15412 62811 906
Zobowiązania krótkoterminowe20 20714 9656 4956 037
Kapitał własny5 2094 5594 0465 123
Kapitał zakładowy530440440425
Liczba akcji (tys. szt.)5 304,004 400,004 400,004 250,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,981,040,921,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,24-0,01-0,240,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)