Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 741 0007 922 0008 344 0007 531 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej362 300768 800866 800897 900
Zysk (strata) brutto292 200617 500852 000754 000
Zysk (strata) netto172 500100 100631 600534 900
Przepływy netto289 500-364 3001 438 80057 800
Przepływy netto z działalności operacyjnej494 500631 8001 299 100532 800
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-230 600-505 600-178 900-217 700
Przepływy netto z działalności finansowej-120 100-310 800-400 100-290 200
Aktywa razem23 982 70022 223 90022 777 80022 490 100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 776 70010 189 10010 822 60011 217 500
Zobowiązania długoterminowe5 008 2004 044 3004 486 8004 488 800
Zobowiązania krótkoterminowe6 768 5006 144 8006 335 8006 728 700
Kapitał własny12 205 90012 034 70011 955 10011 272 500
Kapitał zakładowy184 900184 900184 900184 900
Liczba akcji (tys. szt.)184 873,36184 873,36184 873,36184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)66,0265,1064,6760,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,930,543,422,89
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 121 70024 185 60020 931 10022 709 442
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 981 3002 228 5001 854 700423 398
Zysk (strata) brutto2 722 6002 447 7001 579 400-195 274
Zysk (strata) netto1 587 4001 671 8001 015 200-263 263
Przepływy netto23 6002 384 900902 000885 570
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 327 5003 126 5002 653 9001 488 069
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 086 600-1 448 700-1 003 200-1 161 975
Przepływy netto z działalności finansowej-1 235 000-482 700-1 201 400114 719
Aktywa razem22 223 90021 171 20019 326 30019 169 332
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 189 10010 458 70010 715 40011 457 134
Zobowiązania długoterminowe4 044 3004 264 4005 443 7006 031 215
Zobowiązania krótkoterminowe6 144 8006 194 3005 271 7005 425 919
Kapitał własny12 034 70010 712 4008 610 8007 712 060
Kapitał zakładowy184 900184 900184 900184 873
Liczba akcji (tys. szt.)184 873,36184 873,36184 873,36184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)65,1057,9546,5841,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,599,045,49-1,42
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport