Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 1771 8403 820160
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3685346-68
Zysk (strata) brutto3685-10 782-51
Zysk (strata) netto3685-10 906-50
Przepływy netto4765-14-21
Przepływy netto z działalności operacyjnej281852-95
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2718-48276
Przepływy netto z działalności finansowej-730-18-202
Aktywa razem14 01714 35811 39923 865
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 5133 8545 1323 564
Zobowiązania długoterminowe108108172109
Zobowiązania krótkoterminowe3 4053 7464 9613 454
Kapitał własny10 50410 5045 85319 803
Kapitał zakładowy7 0007 0007 0005 600
Liczba akcji (tys. szt.)2 800,002 800,002 800,002 240,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,753,752,098,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,03-3,90-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 3464 2923 0692 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-235-347-483-337
Zysk (strata) brutto-119165-953-452
Zysk (strata) netto-113159-955-449
Przepływy netto572-2287-444
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 733-259-645-205
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej918426-912-243
Przepływy netto z działalności finansowej1 387-1901 6454
Aktywa razem11 3996 8175 8875 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 1322 3381 7401 538
Zobowiązania długoterminowe1725915569
Zobowiązania krótkoterminowe4 9612 2791 5861 469
Kapitał własny5 8534 4734 1473 775
Kapitał zakładowy7 0005 6005 4114 200
Liczba akcji (tys. szt.)2 800,002 240,002 164,501 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,092,001,922,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,040,07-0,44-0,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)