Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 688-6 48919 66811 956
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 358-9 31715 6179 445
Zysk (strata) brutto4 515-10 92813 9427 609
Zysk (strata) netto2 633-9 79610 9653 746
Przepływy netto20 3412 8985 077-1 241
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 5346 2907 3782 934
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej183104443-568
Przepływy netto z działalności finansowej17 624-3 496-2 744-3 607
Aktywa razem189 079166 640179 711170 982
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania133 746113 452116 593114 615
Zobowiązania długoterminowe8 4117 4299 3078 817
Zobowiązania krótkoterminowe125 335106 023107 286105 798
Kapitał własny55 33353 18863 11856 367
Kapitał zakładowy7 3067 3067 3067 306
Liczba akcji (tys. szt.)14 611,9414 611,9414 611,9414 611,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,793,644,323,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,18-0,670,750,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 30941 61825 78713 620
Zysk (strata) z działalności operacyjnej37 26235 1448 8603 739
Zysk (strata) brutto30 35131 82510 3724 721
Zysk (strata) netto22 00724 9268 2223 661
Przepływy netto-10 5137 8307 8185 464
Przepływy netto z działalności operacyjnej-18 558-23 776-16 279-7 025
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10 348-3 238-1 446-297
Przepływy netto z działalności finansowej18 39334 84425 54312 786
Aktywa razem179 711163 34472 04932 237
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania116 593118 37700
Zobowiązania długoterminowe9 3076 39500
Zobowiązania krótkoterminowe107 286111 98200
Kapitał własny63 11844 96717 09112 476
Kapitał zakładowy7 3067 3067 3064 281
Liczba akcji (tys. szt.)14 611,9414 611,9414 611,948 562,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,323,081,171,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,511,710,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)