Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 4737 4597 1977 263
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-64107-237288
Zysk (strata) brutto-7979-231271
Zysk (strata) netto-7947-200271
Przepływy netto232-43-14
Przepływy netto z działalności operacyjnej260167-100188
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-141-54-742-75
Przepływy netto z działalności finansowej-117-82798-128
Aktywa razem7 3107 4277 4366 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1944 2324 2883 139
Zobowiązania długoterminowe837896882453
Zobowiązania krótkoterminowe3 3573 3353 4062 686
Kapitał własny3 1163 1953 1483 365
Kapitał zakładowy1 1851 1851 1851 185
Liczba akcji (tys. szt.)11 853,5011 853,5011 853,5011 853,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,260,270,270,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,00-0,020,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 34229 64725 01421 267
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-398-674-87-214
Zysk (strata) brutto-428-706-113-229
Zysk (strata) netto-414-669-113-226
Przepływy netto-1748792-10
Przepływy netto z działalności operacyjnej75136408290
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 340-212-314-443
Przepływy netto z działalności finansowej1 091162-3143
Aktywa razem7 4366 4246 9156 359
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 2882 8612 6842 014
Zobowiązania długoterminowe882488531569
Zobowiązania krótkoterminowe3 4062 3732 1531 445
Kapitał własny3 1483 5634 2324 345
Kapitał zakładowy1 1851 1851 1851 185
Liczba akcji (tys. szt.)11 853,5011 853,5011 853,5011 853,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,270,300,360,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,06-0,01-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)