Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 26627 78726 99531 022
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 7338 3438 87611 777
Zysk (strata) brutto12 6688 1758 66311 531
Zysk (strata) netto10 2436 5707 0189 345
Przepływy netto-8 9184 3379 2488 245
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 8526 61411 55811 398
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-69452-165-308
Przepływy netto z działalności finansowej-20 077-2 328-2 145-2 844
Aktywa razem172 820182 504182 970173 396
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 89369 28266 63464 079
Zobowiązania długoterminowe38 67741 25347 11345 255
Zobowiązania krótkoterminowe18 21628 02919 52118 824
Kapitał własny115 927113 222116 335109 318
Kapitał zakładowy35 72936 11436 11436 114
Liczba akcji (tys. szt.)3 572,893 611,393 611,393 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)32,4531,3532,2130,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,871,821,942,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów92 57665 49852 85945 440
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 56710 4035 902692
Zysk (strata) brutto25 3398 5272 700-3 072
Zysk (strata) netto20 5206 8902 158-2 424
Przepływy netto12 121-6282 202-45
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 53513 91610 5756 154
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 078-1 91839-64
Przepływy netto z działalności finansowej-14 336-12 626-8 412-6 135
Aktywa razem173 396165 956171 637175 158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 07975 16787 738111 314
Zobowiązania długoterminowe45 25556 85067 05877 926
Zobowiązania krótkoterminowe18 82418 31720 67933 387
Kapitał własny109 31890 78983 89963 844
Kapitał zakładowy36 11436 11436 11423 414
Liczba akcji (tys. szt.)3 611,393 611,393 611,392 341,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,2725,1423,2327,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,681,910,60-1,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport