Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-05-14
MEI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2019 r.
0,80
-1,50
2019-04-17
MEI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2019 roku
0,85
0,00
2019-01-22
MEI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2019 r.
0,93
+4,30
2019-01-21
MEI Podpisanie dwóch porozumień w sprawie zawarcia Umów kupna akcji
0,86
+8,14
2019-01-04
MEI Odpis aktualizacyjny wartości aktywów
1,04
0,00
2018-12-27
MEI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 stycznia 2019 roku
0,95
+9,47
2018-12-24
MEI Aktualizacja Polityki Inwestycyjnej MERIT INVEST SA
0,95
0,00
2018-12-11
MEI Zawiadomienie o wpisaniu MERIT INVEST SA do rejestru zarządzających ASI
1,08
0,00
2018-10-30
MEI Informacja w sprawie spółki PS24 Sp. z o.o.
1,13
0,00
2018-10-12
MEI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2018 r.
1,05
0,00
2018-09-14
MEI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2018 roku
0,93
+9,68
2018-07-13
MEI Zbycie znaczących aktywów
1,75
0,00
2018-07-11
MEI Zbycie znaczących aktywów
1,90
-10,53
2018-06-28
MEI Zmiana adresu siedziby Spółki
1,80
0,00
2018-05-07
MEI Zawarcie porozumienia inwestycyjnego
2,56
+14,84
2018-04-30
MEI Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2,30
+26,09
2018-04-27
MEI Informacja w sprawie spółki PS24 Sp. z o.o.
2,12
+8,49
2018-04-26
MEI Informacja w sprawie odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o.
1,51
0,00
2018-04-24
MEI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r.
1,20
-12,50
2018-03-28
MEI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku
0,99
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona