Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów147 940152 904146 802169 975
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 4093 4675 1674 750
Zysk (strata) brutto3 6033 3304 1252 189
Zysk (strata) netto2 1912 4672 0531 775
Przepływy netto-1 870-8787 839717
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 4815 280-3 4426 634
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 0952 294-1 14813 623
Przepływy netto z działalności finansowej706-8 45212 429-19 540
Aktywa razem430 175409 151418 742373 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania265 631246 936258 698214 522
Zobowiązania długoterminowe42 71044 79443 28741 176
Zobowiązania krótkoterminowe222 921202 142215 411173 346
Kapitał własny162 792160 574158 025156 855
Kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
Liczba akcji (tys. szt.)74 565,2774 565,2774 565,2774 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,182,152,122,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,030,030,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów613 243650 363751 787759 624
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 898-76 350-23 4408 789
Zysk (strata) brutto15 564-83 711-26 4063 916
Zysk (strata) netto11 076-80 387-22 8031 897
Przepływy netto-11 9758 092-24 360657
Przepływy netto z działalności operacyjnej-21 883-21 620-21 57412 311
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej33 22833 775-1 977-2 038
Przepływy netto z działalności finansowej-23 320-4 063-809-9 616
Aktywa razem373 362435 406548 572541 109
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania214 522284 978315 842275 819
Zobowiązania długoterminowe41 17630 00237 09651 827
Zobowiązania krótkoterminowe173 346254 976278 746223 953
Kapitał własny156 855147 999229 953253 662
Kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
Liczba akcji (tys. szt.)74 565,2774 565,2774 565,2774 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,101,993,083,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,15-1,08-0,310,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport