Notowania

Opis spółki

Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w branży Odnawialnych Źródeł Energii i specjalizuje się w realizacji projektów farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Realizuje równolegle także kompleksy osiedli mieszkaniowych w całej Polsce.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
MDI Energia SA
Adres
Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Telefon
+48 22 3766850
Fax
+48 22 3766851
Adres www
www.mdienergia.pl
E-mail
biuro@mdienergia.pl
Prezes
Sochacki Grzegorz
NIP
5261033372
Regon
10960117
KRS
0000029456
ISIN
PLNFI1000012
Numer EKD
65.23
EKD
pośrednictwo finansowe
Audytor
PKF Consult sp. z o.o. sp.k.

Udział w indeksach

IndeksPakietProcentowy wpływ na indeks (%)Wpływ na zmianę indeksu (%)Udział w obrocie indeksu (%)
InvestorMS
7 246 893
0,0300
-0,0008
0,01
WIG
7 246 000
0,0100
-0,0002
0,00
WIG-BUDOW
7 246 000
0,4700
-0,0125
0,12
WIG-Poland
7 246 000
0,0100
-0,0002
0,00

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Wikaliński Jarosław
Członek RN
2015-08-20
Gajek Piotr
Członek RN
2015-08-20
Karasiński Jarosław
Członek RN
2015-08-20
Barłowski Michał
Członek RN
2015-08-20
Sochacki Grzegorz
Prezes Zarządu
2016-01-20
Markiewicz Mirosław
Wiceprezes Zarządu
2016-01-20
Iwaszkiewicz Marcin
Członek RN
2019-12-12
Gajek Piotr
Członek Zarządu
2019-02-12
Kubica Grzegorz
Członek RN
2019-06-27
Wikaliński Jarosław
Przewodniczący RN
2015-08-20
Karasiński Jarosław
Sekretarz RN
2015-08-20
Barłowski Michał
Wiceprzewodniczący RN
2015-08-20
Markiewicz Mirosław
Członek RN
2020-02-05

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Ipopema TFI SA
30 431 613
66,00
30 431 613
66,00
2016-04-13
2015-12-28
Ipopema TFI SA
30 431 613
66,00
30 431 613
72,27
2016-04-13
2015-12-28
Sochacki Grzegorz
4 680 000
10,15
4 680 000
10,15
2015-12-29
2015-12-28
Sochacki Grzegorz
4 680 000
10,15
4 680 000
11,11
2015-12-29
2015-12-28
MDI Energia SA
4 000 000
8,68
4 000 000
8,68
2017-12-29
2015-12-28

Zatrudnienie

RokLiczba pracowników
2015
34
2014
15
2013
175
2012
184
2011
141
2010
58
2009
46
2008
34
2007
20

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
połączenie z MDI SA
2016-01-25
0
renominacja akcji
2015-08-20
0
3,50
zmiana firmy z Skystone Capital SA na MDI Energia SA
2015-08-20
0
seria D - subskrypcja prywatna
2015-08-20
37 440 000
4,00
3,50
seria C - subskrypcja prywatna
2015-08-20
7 060 000
4,00
3,50
seria B - subskrypcja prywatna
2015-08-20
140 000
4,00
3,50
scalenie akcji 100:1
2014-02-19
0
10,00
seria A1 - prawo poboru 2:1
2013-08-21
73 425 321
0,10
0,10
obniżenie kapitału
2013-08-21
-43
0,10
renumeracja akcji: seria A
2013-08-21
0
zmiana firmy z BBI Zeneris SA na Skystone Capital SA
2013-06-24
0
seria F - subskrypcja prywatna
2013-05-23
80 000 000
0,10
0,10
seria E - prawo poboru 21:2
2013-04-09
7 360 653
0,17
0,10
2013-07-15
zmiana firmy z BBI Zeneris NFI SA na BBI Zeneris SA
2013-04-09
0
seria D - subskrypcja prywatna
2009-10-26
12 680 000
0,10
2009-12-15
seria C - prawo poboru 1:4
2008-02-27
101 447 992
0,55
0,10
2008-09-05
zmiana firmy z Foksal NFI SA na BBI Zeneris NFI SA
2007-09-12
0
seria B - zamienna
2007-09-03
19 886 464
0,10
2008-03-20
umorzenie akcji
2006-10-31
-10 628 976
0,10
umorzenie akcji
2003-12-22
-7 000 700
0,10
umorzenie akcji
1999-10-20
-401 917
0,10
umorzenie akcji
1998-10-28
-313 038
0,10
umorzenie akcji
1997-08-21
-225 106
0,10
umorzenie akcji
1996-12-09
-3 973 815
0,10
VI emisja - wkład niepieniężny
1996-06-13
100 000
1,98
0,10
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny
1996-05-23
400 000
80,54
0,10
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny
1996-04-23
500 000
25,90
0,10
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny
1995-12-27
1 000 000
38,53
0,10
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny
1995-09-02
32 000 000
8,53
0,10
1997-06-12
I emisja - utworzenie funduszu
1994-12-15
1 000 000
0,10
0,10
1997-06-12
umorzenie akcji
-1 585 607
0,10
umorzenie akcji
-5 365 307
0,10
podwyższenie kapitału
44 640 000
3,50