Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Novita SA (NVT) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
22 072 22 451 23 678 23 365
4 140 4 227 5 235 5 853
3 799 4 538 5 146 5 878
3 068 3 665 4 154 4 763
184 4 395 3 632 5 611
1 122 6 929 4 617 7 059
-853 -2 435 -802 -1 035
-85 -99 -183 -413
110 122 108 070 104 576 99 734
14 415 15 431 15 576 14 888
7 037 6 940 6 932 6 958
7 378 8 491 8 644 7 930
95 707 92 639 89 000 84 846
5 000 5 000 5 000 5 000
2 500 2 500 2 500 2 500
38,28 37,06 35,60 33,94
1,23 1,47 1,66 1,91
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
92 211 83 567 84 224 82 064
20 705 13 549 12 421 8 505
20 910 13 288 12 227 8 156
16 910 10 645 9 882 6 581
12 471 -2 290 6 173 -558
18 990 17 595 13 128 8 250
-5 435 -2 862 -3 186 -3 034
-1 084 -17 023 -3 769 -5 774
108 070 93 251 94 893 96 431
15 431 17 496 12 487 20 599
6 940 7 062 8 556 9 234
8 491 10 434 3 931 11 365
92 639 75 755 82 406 75 832
5 000 5 000 5 000 5 000
2 500 2 500 2 500 2 500
37,06 30,30 32,96 30,33
6,76 4,26 3,95 2,63
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
NOVITA 51,00 +1,19 0,00
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REDWOOD HOLDING 1,34 +27,62 0,13
PLATYNOWE INWESTYCJE 0,74 +25,42 0,01
INVESTMENT FRIENDS 0,38 +11,76 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
SYGNITY 3,00 -17,13 0,31
INTERBUD LUBLIN 0,70 -11,39 0,00
STARHEDGE 0,51 -8,93 0,00