Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 029 0008 284 00014 340 00012 753 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej141 000292 0001 383 000595 000
Zysk (strata) brutto82 000322 0001 410 000615 000
Zysk (strata) netto30 000248 0001 064 000388 000
Przepływy netto-309 00048 000-867 0001 170 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej215 0001 196 0002 792 0001 316 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 438 000-1 049 000-1 231 000-2 083 000
Przepływy netto z działalności finansowej914 000-99 000-2 428 0001 937 000
Aktywa razem54 012 00053 312 00053 892 00053 271 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 257 00015 705 00015 867 00016 639 000
Zobowiązania długoterminowe8 549 0008 400 0008 351 0007 255 000
Zobowiązania krótkoterminowe7 708 0007 305 0007 516 0009 384 000
Kapitał własny37 757 00037 610 00038 028 00036 634 000
Kapitał zakładowy7 518 0007 518 0007 518 0007 518 000
Liczba akcji (tys. szt.)5 778 314,865 778 314,865 778 314,865 778 314,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,536,516,586,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,040,180,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów41 234 00035 857 00033 196 00036 464 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 395 0003 910 0003 360 0003 290 000
Zysk (strata) brutto4 502 0003 922 0003 210 0003 014 000
Zysk (strata) netto3 212 0002 923 0002 351 0002 134 000
Przepływy netto1 347 000-3 251 000-189 0003 295 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 814 0004 816 0005 922 0007 271 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 704 000-3 863 000-3 842 000-3 147 000
Przepływy netto z działalności finansowej237 000-4 204 000-2 269 000-829 000
Aktywa razem53 271 00048 203 00049 672 00048 292 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 639 00014 576 00017 656 00017 551 000
Zobowiązania długoterminowe7 255 0007 004 0007 303 00011 262 000
Zobowiązania krótkoterminowe9 384 0007 572 00010 353 0006 289 000
Kapitał własny36 634 00033 626 00032 013 00030 736 000
Kapitał zakładowy7 518 0007 518 0007 518 0007 640 000
Liczba akcji (tys. szt.)5 778 314,865 778 314,865 900 000,005 900 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,345,825,435,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,560,510,400,36
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport