Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-08-07
PLW Rejestracja zmiany Statutu PlayWay S.A.
485,50
0,00
2020-07-31
PLW Nabycie akcji w spółce GK III Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
502,00
0,00
2020-07-24
PLW Zawiązanie 5-ciu nowych spółek akcyjnych
498,50
-0,20
2020-07-18
PLW Zawiązanie SEPTARIAN GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
550,00
0,00
2020-07-13
PLW Informacja dot. spółki zależnej PWay Sp. z o.o.
587,00
0,00
2020-07-12
PLW Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist)
536,00
+2,99
2020-07-08
PLW Zawiązanie Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
544,00
-2,02
2020-07-07
PLW Nabycie akcji spółki Finayar S.A. z siedzibą w Warszawie
544,00
0,00
2020-06-29
PLW Wypłata dywidendy przez spółkę zależną
483,00
0,00
2020-06-16
PLW Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
472,50
0,00
2020-06-15
PLW Wypłata dywidendy
472,50
0,00
2020-06-15
PLW Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
472,50
0,00
2020-06-15
PLW Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
472,50
0,00
2020-06-10
PLW Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej PlayWay S.A
475,50
0,00
2020-06-02
PLW Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej
458,00
0,00
2020-05-29
PLW QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
489,00
0,00
2020-05-27
PLW Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Dev4Play Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
473,00
0,00
2020-05-18
PLW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
426,00
+4,34
2020-05-18
PLW Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy
426,00
+4,34
2020-05-18
PLW Korekta raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 12 maja 2020 roku
426,00
+4,34
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona