Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-13
PLW Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Radio Commander
189,00
-1,06
2019-09-30
PLW PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
188,80
-0,85
2019-09-20
PLW Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Games Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
184,00
0,00
2019-09-16
PLW Popremierowy raport sprzedażowy dot. głównych gier grupy PlayWay S.A. – aktualizacja
192,40
0,00
2019-08-29
PLW Zawiązanie spółki GameHunters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
175,80
+1,37
2019-08-29
PLW Zbycie udziałów w Silver Lynx Games Sp. z o.o. (dawniej E-Research Group Sp. z o.o.)
175,80
+1,37
2019-08-09
PLW Objęcie 25,93% akcji w kapitale zakładowym Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie
172,60
0,00
2019-07-26
PLW Zawiązanie spółki Wastelands S.A. z siedzibą w Łodzi
184,00
0,00
2019-07-08
PLW Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Car Mechanic Simulator na konsole oraz Cooking Simulator – aktualizacja
185,20
0,00
2019-06-28
PLW Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Car Mechanic Simulator na konsole
174,80
0,00
2019-06-27
PLW Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
174,80
0,00
2019-06-26
PLW Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
173,80
-1,50
2019-06-25
PLW Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
174,40
-0,23
2019-06-25
PLW Wypłata dywidendy
174,40
-0,46
2019-06-16
PLW Korekta i uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
174,00
-1,72
2019-06-16
PLW Korekta i uzupełnienie raportu rocznego za 2018 rok
174,00
-1,72
2019-06-13
PLW Zakup 61,51% udziałów w Play2Chill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
178,60
0,00
2019-06-13
PLW Podwyższenie kapitału zakładowego w Strategy Labs Sp. z o.o.
178,60
0,00
2019-06-09
PLW Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2019 tj. Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier House Flipper, UBOAT, Car Mechanic Simulator 2018, Thief Simulator, House Flipper: Garden DLC (aktualizacja) oraz Cooking Simulator
188,00
+0,21
2019-06-09
PLW Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier House Flipper, UBOAT, Car Mechanic Simulator 2018, Thief Simulator, House Flipper: Garden DLC (aktualizacja) oraz Cooking Simulator
188,00
+0,21
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona