Notowania

Private Equity Managers SA (PEM)

DataTytułKursZmiana
2019-09-30
PEM Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
12,15
0,00
2019-09-30
PEM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
12,15
0,00
2019-09-10
PEM Określenie celu nabycia akcji własnych Spółki
12,90
-1,55
2019-09-05
PEM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12,75
0,00
2019-08-21
PEM Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
14,80
-5,41
2019-07-31
PEM Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
9,00
+2,00
2019-07-03
PEM Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie
10,80
+3,70
2019-07-01
PEM Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
10,40
-0,96
2019-06-28
PEM Zgłoszenie sprzeciwów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10,40
0,00
2019-06-28
PEM Informacja o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
10,40
0,00
2019-06-11
PEM Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12,90
+0,78
2019-05-31
PEM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
14,20
+1,76
2019-05-10
PEM QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16,60
-0,60
2019-04-17
PEM SA-RS 2018
22,00
0,00
2019-04-17
PEM R /: formularz raportu rocznego
22,00
0,00
2019-01-30
PEM Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
25,00
0,00
2019-01-03
PEM Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
24,50
0,00
2019-01-01
PEM Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
24,20
+3,31
2018-11-28
PEM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
26,00
0,00
2018-11-22
PEM Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
25,40
-0,39
  • Poprzednia strona
  • z 9
  • Następna strona