Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów145 345153 898123 658191 149
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12 8724 522-15 646935
Zysk (strata) brutto-14 1931 394-15 261-2 856
Zysk (strata) netto-9 1431 858-9 744-4 429
Przepływy netto-6321 479-9 96710 465
Przepływy netto z działalności operacyjnej-30 61114 813-23 45918 093
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 724-1 541-2 749-3 020
Przepływy netto z działalności finansowej32 703-11 79316 241-4 608
Aktywa razem337 811302 785306 695308 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania262 452223 120228 544215 130
Zobowiązania długoterminowe35 00411 46311 6387 868
Zobowiązania krótkoterminowe227 448211 657216 906207 262
Kapitał własny66 25472 67370 67080 600
Kapitał zakładowy35 70935 70935 70935 709
Liczba akcji (tys. szt.)35 709,2435 709,2435 709,2435 709,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,852,041,982,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,260,05-0,27-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów626 786628 487560 945503 989
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-26 49211 9682 17612 361
Zysk (strata) brutto-32 71910 615-3 781631
Zysk (strata) netto-20 319-30-13 1455 568
Przepływy netto-5 8925 606-4 0001 447
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 64936 453-9 200-9 912
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17 226-32 817-16 041-5 073
Przepływy netto z działalności finansowej16 9831 97021 24116 432
Aktywa razem308 890320 646270 900245 412
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania215 130189 917160 531141 686
Zobowiązania długoterminowe7 8689 21415 41822 382
Zobowiązania krótkoterminowe207 262180 703145 113119 304
Kapitał własny80 600113 50595 32295 808
Kapitał zakładowy35 70935 70934 66634 666
Liczba akcji (tys. szt.)35 709,2435 709,2434 666,2034 666,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,263,182,752,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,57-0,00-0,380,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport