Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 07220 14819 63617 902
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 4842 6003 3633 076
Zysk (strata) brutto3 6402 7693 4922 705
Zysk (strata) netto3 1722 3432 6862 460
Przepływy netto0-1 24900
Przepływy netto z działalności operacyjnej01 39200
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-3 08900
Przepływy netto z działalności finansowej044800
Aktywa razem83 35492 35272 5840
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 19340 80423 3940
Zobowiązania długoterminowe25 43919 6716 0950
Zobowiązania krótkoterminowe16 75421 13317 2990
Kapitał własny37 91048 49546 2420
Kapitał zakładowy12 877000
Liczba akcji (tys. szt.)125,00125,00125,00125,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)303,28387,96369,940,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)25,3818,7421,4819,68
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów70 67954 57448 13341 029
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 1326 701-1 2142 073
Zysk (strata) brutto11 7155 182-1 2832 821
Zysk (strata) netto10 4963 9262 7206 270
Przepływy netto4 6698 92728824 049
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 59510 539-6 280-16 430
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 717-1 551-18 385-4 652
Przepływy netto z działalności finansowej791-6124 95345 131
Aktywa razem72 58447 94089 12165 242
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 39410 59833 41018 362
Zobowiązania długoterminowe6 0951 42114 4772 043
Zobowiązania krótkoterminowe17 2999 17718 93316 319
Kapitał własny46 24235 64455 37546 448
Kapitał zakładowy005 3775 246
Liczba akcji (tys. szt.)125,00125,00125,00125,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)369,94285,15443,00371,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)83,9731,4121,7650,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)