Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
STL Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet S.A.
7,85
+0,64
2019-09-27
STL Stanowisko Zarządu Stelmet S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji spółki
7,90
-0,63
2019-09-12
STL Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet S.A.
6,80
+23,53
2019-09-11
STL Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania przez Pana Stanisława Bieńkowskiego
6,80
0,00
2019-09-11
STL Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
6,80
0,00
2019-08-29
STL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,45
+0,78
2019-08-29
STL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,45
+0,78
2019-08-26
STL Korekta załącznika do informacji nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019
6,20
+2,42
2019-08-26
STL Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019
6,20
+2,42
2019-08-14
STL Udzielenie poręczenia przez Emitenta za zobowiązania spółki zależnej
6,30
-6,35
2019-08-12
STL Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego
6,00
0,00
2019-06-27
STL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
7,25
0,00
2019-06-24
STL Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Stelmet S.A.
7,35
-4,76
2019-06-21
STL Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019
7,35
-4,76
2019-05-28
STL Zawarcie z bankiem mBank S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych
7,85
0,00
2019-05-27
STL Zawarcie z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych
7,85
0,00
2019-05-20
STL Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
7,90
0,00
2019-05-13
STL Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
7,80
0,00
2019-05-06
STL Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
7,60
+3,95
2019-04-23
STL Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
7,90
-3,16
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona