Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
ALD
WHH
AAS-4,35
01C-2,88
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2017-01-11
31,00
32,00
Trzymaj
Dom Maklerski PKO BP S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
23,09
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,51
Cena / przychody (C/P)
0,41
Wartość księgowa (mln.)
61,90
Kapitalizacja (mln.)
243,72
Liczba akcji (mln.)
29,36
Free float (%)
100,00
ROA
1,30
ROE
2,28
ROS
1,78
Zadłużenie ogółem (%)
42,14
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
22,34
Zadłużenie długoterminowe (%)
19,80
Data sprawozdania
2019-06-30
DataZdarzenie
2019-08-29
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-06-27
Skonsolidowany raport półroczny
2019-03-27
WZA: podział zysku, zmiany w RN
2019-02-26
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2019-01-29
Raport roczny