Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
ALD
WHH
AAS0,00
01C-4,21
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2017-01-11
31,00
32,00
Trzymaj
Dom Maklerski PKO BP S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
-64,15
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,48
Cena / przychody (C/P)
0,37
Wartość księgowa (mln.)
64,19
Kapitalizacja (mln.)
220,23
Liczba akcji (mln.)
29,36
Free float (%)
100,00
ROA
-0,43
ROE
-0,74
ROS
-0,57
Zadłużenie ogółem (%)
40,53
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
22,42
Zadłużenie długoterminowe (%)
18,11
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-08-27
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-06-25
Skonsolidowany raport półroczny
2020-02-28
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-01-23
Raport roczny
2020-01-23
Skonsolidowany raport roczny