Stelmet SA (STL)

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
ALD-0,82
MRA
WHH
01C
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2017-01-11
31,00
32,00
Trzymaj
Dom Maklerski PKO BP S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
6,67
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,94
Cena / przychody (C/P)
0,71
Wartość księgowa (mln.)
69,92
Kapitalizacja (mln.)
396,42
Liczba akcji (mln.)
29,36
Free float (%)
100,00
ROA
5,35
ROE
10,28
ROS
8,22
Zadłużenie ogółem (%)
48,03
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
28,28
Zadłużenie długoterminowe (%)
19,75
Data sprawozdania
2017-06-30
DataZdarzenie
2018-08-24
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2018-06-24
Skonsolidowany raport półroczny
2018-02-28
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2018-01-19
Raport roczny
2018-01-19
Skonsolidowany raport roczny

Notowania