Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
ALD
WHH
01C-6,96
11B-0,40
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2017-01-11
31,00
32,00
Trzymaj
Dom Maklerski PKO BP S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
19,14
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,49
Cena / przychody (C/P)
0,42
Wartość księgowa (mln.)
62,48
Kapitalizacja (mln.)
231,98
Liczba akcji (mln.)
29,36
Free float (%)
100,00
ROA
1,44
ROE
2,64
ROS
2,21
Zadłużenie ogółem (%)
47,15
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
26,61
Zadłużenie długoterminowe (%)
20,54
Data sprawozdania
2018-06-30
DataZdarzenie
2019-08-29
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-06-28
Skonsolidowany raport półroczny
2019-02-26
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2019-01-25
Raport roczny
2019-01-25
Skonsolidowany raport roczny