Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-08-05
TRK Zmiana warunków Emisji Obligacji Serii F
2,20
-4,09
2020-07-29
TRK Nowa firma Spółki – Trakcja Spółka Akcyjna - rejestracja zmian Statutu Spółki
2,25
-3,11
2020-06-30
TRK Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze
2,40
0,00
2020-06-30
TRK Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2,40
0,00
2020-06-08
TRK Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza
2,20
-2,27
2020-06-04
TRK Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
2,20
+1,36
2020-06-03
TRK Korekta w zakresie tytułu raportu nr 19/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2,15
+2,33
2020-06-03
TRK Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
2,15
+1,86
2020-05-26
TRK QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,04
+14,43
2020-05-11
TRK Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
1,37
+2,77
2020-05-09
TRK Informacja o zawarciu umowy – w sektorze budowy mostów
1,37
0,00
2020-05-08
TRK Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
1,39
-1,44
2020-05-08
TRK Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
1,39
-2,16
2020-05-08
TRK Dojście do skutku emisji obligacji serii F i G i dokonanie ich przydziału
1,39
-1,72
2020-05-07
TRK Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r.
1,39
0,00
2020-05-04
TRK Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
1,40
0,00
2020-04-30
TRK Ustalenie warunków Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D
1,40
0,00
2020-04-22
TRK RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,34
+0,75
2020-04-22
TRK R /: formularz raportu rocznego
1,34
+0,75
2020-04-22
TRK Korekta Raportu Rocznego za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.
1,34
+0,75
  • Poprzednia strona
  • z 45
  • Następna strona